Bezwaren tegen de grootschalige ontwikkelingen in Numansdorp Zuid.


Ondergetekende, cq ondergenoemde, heeft kennis genomen van de plannen om te komen tot een grootschalige bebouwing van de Molen- en Torensteepolder in de gemeente Cromstrijen, kern Numansdorp.

Ik steun de Stichting Groen & Leefbaar Hoeksche Waard Zuid in hun bezwaren tegen deze voornemens. Deze plannen zijn volstrekt niet in lijn (en al helemaal niet in de geest) met de redenen waarom de Hoeksche Waard door Regering en Parlement tot Nationaal Landschap werd uitgeroepen. Ik vind dat de Stichting Groen en Leefbaar Hoeksche Waard Zuid, op democratische wijze, zich tot het uiterste moet verzetten tegen realisatie van die plannen en ruimte moet krijgen om alternatieven te ontwikkelen. Naar mijn mening dient de Gemeente Cromstrijen bovendien veel meer rekening te houden met de wensen van haar eigen bevolking en de rest van de Hoeksche Waardse gemeenschap.

Om deze redenen teken ik voor steun aan de Stichting Groen en Leefbaar Hoeksche Waard Zuid en vraag haar, mij op de lijst van sympathisanten te plaatsen.


steun de Stichting Groen en Leefbaar Hoeksche Waard Zuid in hun bezwaren tegen deze voornemens.